Trainingsprogramma Mission Ready


voor team én leidinggevende

Trainingsprogramma Mission Ready

Uitdagingen van een team

Een team bestaat uit een verzameling mensen die elkaar meestal niet hebben uitgekozen. Ze zijn aan elkaar gekoppeld vanwege de inhoud van het werk. De uitdaging voor de leidinggevende is: hoe maak ik van een verzameling individuen een goedlopend team waarmee ik resultaten behaal? De uitdaging voor de teamleden is: hoe werk ik samen met mensen die van mij verschillen?

Reorganisaties, fusies en veranderende teamsamenstellingen vragen van zowel de teamleden als de leidinggevende het vermogen om zich steeds opnieuw tot elkaar te verhouden. Flexibiliteit en focus houden zijn kwaliteiten die meer en meer gevraagd worden. Terwijl de reactie op veranderingen vaak is ‘het zal mijn tijd wel duren’ en ‘ik ga niet mee in al die gekkigheid’. Die behoefte aan houvast kan leiden tot:

 • onverschilligheid
 • demotivatie dat kan leiden tot
 • verzuim
 • niet halen van doelstellingen
 • uitgestelde deadlines
 • weinig slagkracht
 • verminderde creativiteit
 • minder onderlinge verbondenheid

Dat kost geld, tijd en verhoogt de werkdruk. Herken je dit in jouw team en organisatie? Het kan anders!


Trainingsprogramma Mission Ready voor teams èn leidinggevende

Net als bij astronauten op een missie is de leidinggevende, de captain, onderdeel van het team. Daarom neemt de leidinggevende actief deel aan Mission Ready. Om samen succesvol op missie te gaan, is het nodig je eigen en elkaar’s kwaliteiten en rol binnen het team te kennen. Met het trainingsprogramma Mission Ready krijg je de handvatten om:

 • vanuit verbinding elkaar beter te leren kennen
 • te leren luisteren naar het perspectief van de ander
 • je uit te spreken, ook al is datgene wat je brengt afwijkend
 • je grenzen te stellen
 • feedback te ontvangen
 • het ongemak te verduren
 • je behoeften uit te spreken
 • confrontaties aan te gaan
 • creatieve oplossingen te vinden
 • samen te werken
 • te luisteren naar de signalen in je lichaam
 • mee te bewegen zonder jezelf of de ander te kort te doen

Kortom, je leert met z’n allen een omgangstaal. Die heb je nodig om de uitdagingen van het werk optimaal aan te kunnen.

“De training was zo’n succes dat medewerkers die niet naar de training waren geweest vroegen of zij ook mochten deelnemen.” – Jorine de Witt, adviseur Bedrijfsvoering en P&O van Talis.

Koers houden

Elk astronautencrew heeft een piloot die het ruimteschip op koers houdt. Cruciaal in het trainingsprogramma Mission Ready is het aanwijzen van één of twee piloten die het voeren van de dialoog levend houden in het team. Zij bewaken processen en introduceren manieren om de onderlinge verbinding te bevorderen. Zij krijgen een extra training.

 

Wat levert het trainingsprogramma Mission Ready op?

Mission Ready heeft een vast deel en een deel op maat. Met het vaste deel krijgt het volledige team de handvatten aangereikt om op een inclusieve manier met elkaar samen te werken.  Het is gebaseerd op de methodiek Respectful Confrontation van Joe Weston, die dit o.a. bij NASA in Houston jaarlijks geeft. Alle belangrijke facetten van communicatie worden daarin fysiek voelbaar gemaakt. Dat zorgt er voor dat het niet alleen cognitief onthouden wordt, maar ook in het lichaam.

Het deel op maat wordt door het team en de leidinggevende ingevuld. Daarin komen de lopende problemen op tafel. Men krijgt de ruimte om zich uit te spreken en vervolgens te zoeken naar oplossingen die gedragen worden. Er wordt een actieplan opgesteld dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Concreet en praktisch!

De te behalen resultaten van het trainingsprogramma Mission Ready zijn:

 • tijdwinst, waardoor deadlines worden gehaald
 • kostenbesparing doordat er minder mis gaat
 • meer onderlinge verbondenheid en waardering
 • creatievere oplossingen
 • minder ziekteverzuim
 • meer werkplezier

Dat bespaart een hoop geld, tijd en verlicht de werkdruk!

“Nu, meer dan een jaar later wordt nog regelmatig over de training gesproken en worden voorbeelden aangehaald. Het was (en is nog steeds) een groot succes!” – Jorine de Witt, adviseur Bedrijfsvoering en P&O van Talis.

Het trainingsprogramma Mission Ready heeft een unieke opbouw.

×