Mission Ready


inhoud van het programma

Inhoud trainingsprogramma Mission Ready

Het complete trainingsprogramma Mission Ready bestaat, naast de intake en de evaluatie, uit 3 delen:

Crew training, de basis

In 3 dagen tijd wordt het team bekend en bekwaam in het voeren van de dialoog in al z’n aspecten: verbaal en non-verbaal. Hier wordt de basis gelegd voor een hechte crew. Elke dag heeft een eigen thematiek.

Dag 1:  Persoonlijke veerkracht en het verduren van het ongemak;
Dag 2:  Conflict en confrontatie;
Dag 3:  Agressie en assertiviteit.

Het team krijgt handvatten voor een inclusieve manier van omgaan met elkaar, waarbij er ruimte is voor ieders’ inbreng. Tussen de dagen ligt een maand waarin het geleerde in praktijk wordt gebracht. Afhankelijk van de groepsgrootte begeleid ik de training samen met een trainer/acteur. Het vindt plaats op een externe locatie.

Piloten training

1 of 2 mensen krijgen de rol van piloot. De piloot is verantwoordelijk voor het bijsturen van het team in de omgang met elkaar. Hij/zij draagt er zorg voor dat ieder teamlid gehoord blijft, dat de onderlinge verbondenheid stand houdt, dat misverstanden in een vroeg stadium opgehelderd worden, etc. Grenzen stellen en het gesprek voeren over wie waar verantwoordelijk voor is, is onderdeel van de piloten training.  De training duurt 1 dag en wordt door mij en een acteur begeleid. De piloten krijgen 2 x per jaar intervisie.

Maatwerk training, zelf in te vullen

Nu de crew weet hoe op een respectvolle, transparante manier met elkaar te communiceren, komt het praktische deel. Tijdens deze twee dagen wordt alles besproken wat er besproken moet worden om als een slagvaardig team te opereren. Het team zelf bepaalt de inhoud van deze dagen. Dat kan gaan over teamdoelen en -missie, in de context van de organisatie- en de persoonlijke doelen. Het kan gaan over strategie, processen en waarden. Problemen komen op tafel en worden van alle kanten bekeken. Er wordt gezocht naar oplossingen die voor alle betrokkenen goed zijn, met oog voor de lange termijn. Vervolgens worden er actieplannen gemaakt die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de training is er een intake over de inhoud. De training duurt 2 dagen en kan desgewenst intern gegeven worden.

Dag 1 wordt begeleid door mij met assistentie van de piloot. Dag 2 wordt begeleid door de piloot met assistentie van mij. Op deze manier pakt de piloot zijn/haar rol in het team.

Duur van trainingsprogramma Mission Ready

Van intake tot eindevaluatie beslaat een periode van maximaal 9 maanden. Dat geeft ruimte om de trainingsdagen in te plannen in de agenda’s. Didactisch is het een voordeel dat het team het geleerde meteen in de werkpraktijk gaat toepassen.

De transitie naar zelfsturing wordt met dit gedegen programma compleet en langdurig ondersteund.

Spreekt het trainingsprogramma Mission Ready je aan? Heb je vragen? Neem dan contact op.

 

 

 

×