Mission Ready


trainingsprogramma

Opbouw trainingsprogramma Mission Ready

Het complete trainingsprogramma Mission Ready bestaat, naast de intake en de evaluatie, uit 3 delen:

Crew training

In 3 dagen tijd worden het team èn de leidinggevende bekend en bekwaam in het voeren van de dialoog in al z’n aspecten, verbaal en non-verbaal. Hier wordt de basis gelegd voor een hechte crew. Elke dag heeft een eigen thematiek.

Dag 1:  Persoonlijke veerkracht en het verduren van het ongemak;
Dag 2:  Conflict en confrontatie;
Dag 3:  Agressie en assertiviteit.

Het team en de leidinggevende krijgen de handvatten voor een inclusieve manier van omgaan met elkaar, waarbij er ruimte is voor elke inbreng. Deze 3 dagen hebben een tussentijd van enkele weken waarin het geleerde in praktijk wordt gebracht. De crew training wordt begeleid door een trainer en een trainer/acteur, afhankelijk van de groepsgrootte. Het vindt plaats op een externe locatie, zodat de verleiding om in pauzes te werken tot een minimum wordt beperkt.

Piloten training

Afhankelijk van de grootte van het team worden 1 of 2 mensen uitgekozen die de rol van piloot op zich gaan nemen. De piloot is verantwoordelijk voor het bijsturen van het team in de omgang met elkaar. Hij/zij draagt er zorg voor dat ieder teamlid gehoord wordt, dat er ruimte komt voor het versterken van de onderlinge verbondenheid, dat misverstanden in een vroeg stadium opgehelderd worden, etc. De piloot neemt niet de taken van de leidinggevende over! Grenzen stellen en het gesprek voeren over wie waar verantwoordelijk voor is, is onderdeel van de piloten training.  De training duurt 1 dag en wordt begeleid door een trainer en acteur. De piloten krijgen 2 x per jaar een intervisie.

Maatwerk training

Nu de crew, de piloten en de captain de handvatten hebben om op een respectvolle, transparante manier met elkaar te communiceren waarbij verschillen de ruimte krijgen, komt de fase van het in de praktijk brengen. Tijdens deze twee dagen wordt alles besproken wat er besproken moet worden om als een slagvaardig team te opereren. Het team zelf bepaalt de inhoud van deze dagen. Dat kan gaan over teamdoelen en -missie, in de context van de organisatie- en de persoonlijke doelen. Het kan gaan over strategie, processen en waarden. Problemen komen op tafel en worden van alle kanten bekeken. Er wordt gezocht naar oplossingen die voor alle betrokkenen goed zijn, met oog voor de lange termijn. Vervolgens worden er actieplannen gemaakt die daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voorafgaand aan de training is er een intake over de inhoud. De training duurt 2 dagen en kan desgewenst intern gegeven worden.

Dag 1 wordt begeleid door een trainer met assistentie van de piloot. Dag 2 wordt begeleid door de piloot met assistentie van de trainer. Op deze manier pakt de piloot zijn/haar rol in het team.

Note voor de captain: voor het maximale rendement van het trainingsprogramma Mission Ready is het noodzakelijk dat de leidinggevende aanwezig is bij àlle trainingsdagen, met uitzondering van de Piloten training.

Duur van trainingsprogramma Mission Ready

Van intake tot eindevaluatie beslaat een periode van maximaal 6 maanden. Dat geeft ruimte om de trainingsdagen in te plannen in de agenda’s. Didactisch is het een voordeel dat deelnemers het geleerde meteen in de werkpraktijk gaan toepassen.

Kosten

Het trainingsprogramma Mission Ready is een all inclusive aanbod. Alle intakes, voorbereiding, materiaalontwikkeling, tussentijds maatwerk, uitvoering door trainers en trainer/acteurs, verzorgen van een externe locatie met lunch voor de crew training, evaluatie en vragenlijsten en reiskosten zijn inbegrepen.

Dit complete pakket aan trainingen voor groepen tot 20 personen kost € 16.900,- excl. 21% BTW.

Het complete pakket aan trainingen voor groepen tot 10 personen kost € 13.900,- excl. 21% BTW.

Spreekt de gedegen opbouw van het trainingsprogramma Mission Ready je aan? Wil je checken of jouw team Mission Ready is? Neem dan gerust contact op.

 

 

 

×