Wie is Heleen?


reiziger in tijd en ruimte

Landing op de maan

Deze gebeurtenis sloeg in als een bom. Ik was 6 en wilde niets liever dan astronaut worden. Nieuwe werelden ontdekken en daar gaan waar niemand ooit eerder was geweest. En als er buitenaards leven was, contact leggen en vrienden maken. Hoewel ik geen bêta brein bleek te hebben, ben en blijf ik gefascineerd door alles wat met het heelal te maken heeft: astronomie, ruimtevaart, Big Bang, quantumtheorie, science fiction, Dr. Who en veel meer. Het geeft een ander perspectief op onze planeet, ons bestaan: we zijn nietig in een universum van mogelijkheden.

Reiziger in tijd en ruimte

Acteren

Tijdens mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde kwam ik in aanraking met het theater. Daar ontdekte ik de magie van de speelvloer: het is mogelijk om door middel van verbeelding te reizen in tijd en ruimte. Wat een ontdekking! Ik kan meer levens leven dan die ene van mij. Ik heb prachtige rollen gespeeld in uiteenlopende tijdzones. Hoewel ik niet daadwerkelijk astronaut ben geworden, ben ik het in zekere zin wel.

Eind jaren ’80 werd ik trainingsacteur. Ik verplaatste me in de rol van medewerker, leidinggevende, slachtoffer, dader, doener, denker, introverte, extraverte, dominante, volger, autochtoon, allochtoon en wat al niet meer. Door middel van spel gaf ik mensen de ruimte om hun communicatievaardigheden te versterken. Ik zag dat contact maken, gesprekken voeren vanuit verbinding, op een goeie manier zeggen wat je te zeggen hebt, ook al is het impopulair, gepaard gaat met gevoelens. Gevoelens van ongemak, ongeduld, angst om te falen, maar ook met de spanning van het avontuur, uit je comfort zone stappen en de euforie ervaren van het doen en bemerken dat het werkt. Of niet. Dat vind ik mooi.

Lichaam

We hebben allemaal een lichaam, een voelend instrument. Als een schotelantenne registreert het ongelooflijk veel signalen. En het zendt ook uit: gevoelens, behoeften en intenties die invloed hebben op situaties. In mijn werk als trainer en coach gebruik ik altijd het fysiek ervaren, het gewaarworden, en het voelen als ingang tot waarachtig communiceren. Met mijn aanpak heb ik talloze hoogopgeleide vrouwen in internationale organisaties een stap verder geholpen in hun loopbaan.

Astronautenmoed

Het experimenteren met communicatie, het ontdekken van de impact van het non-verbale, het ontmoeten van het vreemde in de ander, daar is moed voor nodig. In dit tijdsgewricht lijken we ons terug te trekken in onze eigen bubble: we zoeken het gezelschap van gelijkgestemden. Hoewel dat heel plezierig kan zijn, is het juist hard nodig om astronautenmoed te tonen. Een gesprek begint met nieuwsgierig zijn naar het vreemde, naar de ander. Als we daarvoor open staan, kunnen we bruggen slaan.

Missie

Het is mijn missie om ruimte te creëren voor dialoog binnen profit en non-profit organisaties. Ik wil leidinggevenden en medewerkers, leiders en volgers, kantelaars en behouders, kartrekkers en karzitters en alle gradaties wat daar tussen zit, de gereedschappen geven om met elkaar de dialoog aan te gaan op een manier waarbij iedereen gehoord wordt. Ook de minderheid. Samenwerken vanuit respect en vertrouwen levert draagvlak en leidt tot verrassende en duurzame oplossingen voor de problemen die er zijn.

Visie

De dialoog is een voortzetting van het debat. Het zet aan tot samenwerken, tot overbruggen van de verschillen zonder die verschillen te willen wegnemen. In een polariserende wereld opent het voeren van de dialoog een weg naar meer vrede. Tot op heden is de aarde de enige planeet in het universum waarop wij kunnen leven. Laten we dan zorgen dat we werkelijk samen leven. Uiteindelijk zijn we allemaal, stuk voor stuk, een reiziger in tijd en ruimte.

×