Studiedag over feedback


aanspreken en aangesproken worden

De Feedback Carrousel, een compacte kennismaking met feedback

Van teams wordt steeds vaker verwacht dat zij meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. Organisaties streven naar een plattere structuur, de managerslaag verdwijnt. De managerstaken komen bij de teamleden te liggen. Dat betekent dat zij elkaar, nog meer dan voorheen, moeten kunnen aanspreken. Op verzuim, resultaten, procedures, afspraken en gedrag.

Dat schuurt. Dat wringt.

Stel, je hebt een collega met wie je kan lezen en schrijven. En hij/zij is net iets te vaak en te veel ziek in een jaar. Hoe spreek je hem/haar dan aan? Gedachtes als ‘wie ben ik om mijn collega de maat te nemen?’ en ‘we zijn toch allemaal wel eens ziek’ dragen er aan bij om het gesprek niet aan te gaan.

Stel, je hebt een collega waar je je groen en geel aan ergert. Hij/zij zal nooit iets extra’s doen, komt klokslag op tijd binnen en gaat om klokslag 17.00 uur naar huis. Hij/zij houdt zich niet aan deadlines. Hoe voer je dan het gesprek? ‘Ik zal hem/haar eens flink de oren wassen’ of ‘het heeft geen zin, die persoon is gewoon lui’ leiden òf tot een ruzie òf tot het isoleren van die collega.

Hoe dan wel?

Met de Feedback Carrousel maak je rondes langs de velden van feedback

Allereerst is er een plenair gedeelte waarin acteurs enkele scènes spelen uit de praktijk. Daarin gaat het mis. Het publiek mag één van de spelers aanwijzingen geven hoe het anders aan te pakken.
Dit regiemodel maakt iedereen betrokken op een luchtige manier. Het wordt begeleid door een intermediair. Dit gedeelte duurt 45 minuten.

Dan komen er 3 workshop rondes. In subgroepen bezoeken de deelnemers alle 3 de workshops:      

  • Feedback geven
  • Feedback ontvangen
  • Complimenten geven en waardering uitspreken

In de workshops worden deze thema’s onderzocht en uitgeprobeerd. Soms ondersteund door theorie, maar meer nog door te oefenen. Uitgangspunt is: samen vinden we manieren die voor ons werken.

De workshops worden gegeven door de acteurs en de intermediair. De rondes duren 45 minuten elk.
Met steeds een wisselpauze van 5 minuten duurt het totale programma 3,5 uur.

Stel je wilt dit. Hoe gaat het in z’n werk?

We hebben een intake gesprek. Daarin geef je input voor de 2 scènes van het regiemodel. Doel is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de praktijk.

De scènes worden geschreven en ter aanvulling/goedkeuring naar je toegestuurd.

De 2 acteurs en intermediair repeteren de scènes en bereiden de workshops voor.

Dan is de dag van de uitvoering met 2 acteurs en intermediair/workshopleiders.

Met de Feedback Carrousel heb je een compleet ingevuld programma voor een studiedagdeel. Het zet het thema feedback op de agenda en is een opstap tot het daadwerkelijk gaan aanspreken van elkaar. Soms is er vervolg en/of verdieping nodig. Met de training Mission Ready krijgt het team alle handvatten om optimaal tot zelfsturing te komen.

×