Teamtraining Mission Ready


op weg naar sterk samenwerken

Teamtraining Mission Ready

Uitdagingen van een team 

Een team bestaat uit een verzameling individuen die elkaar meestal niet hebben uitgekozen. Ze zijn bij elkaar geplaatst vanwege de inhoud van het werk. Wanneer een organisatie besluit om meer verantwoordelijkheden bij de teams te leggen, levert dat een hoop vragen op. Zowel op individueel als op team niveau. ‘Wil ik dit, kan ik dit?’ Maar ook: ‘Hoe moet ik dat voor elkaar krijgen naast mijn reguliere werk?’ en ‘Waar begint en eindigt mijn verantwoordelijkheid?’ Het organisatiebesluit zelf kan forse weerstand oproepen. In een veranderende omgeving leidt de menselijke behoefte aan houvast vaak tot:

 • onverschilligheid
 • demotivatie
 • verzuim
 • het niet halen van doelstellingen
 • het uitstellen van deadlines
 • weinig slagkracht
 • verminderde creativiteit
 • minder onderlinge verbondenheid

Dat kost geld, tijd en verhoogt de werkdruk. En dan is er nog de factor ‘oud zeer’ dat uitermate remmend werkt op inzet en teamprestaties.

Herkent u dit in uw team en organisatie? Het kan anders!


Teamtraining Mission Ready, op weg naar samenwerking 

Net als bij astronauten op een missie is iedereen in een team gelijkwaardig, ondanks de verschillende waarden en rollen. Om samen succesvol op missie te gaan, is het nodig uw eigen en elkaar’s kwaliteiten, rollen en waarden te kennen. Daaruit vloeien de teamwaarden en -doelstellingen voort. Met het trainingsprogramma Mission Ready krijgt u de handvatten om:

 • elkaar beter te leren kennen
 • te leren luisteren naar het perspectief van de ander
 • u uit te spreken, ook al is datgene wat u brengt afwijkend
 • uw grenzen te stellen
 • feedback te ontvangen
 • het ongemak te verduren
 • uw behoeften uit te spreken
 • confrontaties aan te gaan met behoud van de relatie
 • creatieve oplossingen te vinden
 • samen te werken
 • te luisteren naar de signalen van uw lichaam
 • wendbaar zijn zonder uw zelf of de ander te kort te doen

Kortom, u leert met z’n allen een omgangstaal. Die heeft u nodig om als team de uitdagingen van het werk optimaal aan te kunnen.

“De training was zo’n succes dat medewerkers die niet naar de training waren geweest vroegen of zij ook mochten deelnemen.” – Jorine de Witt, adviseur Bedrijfsvoering en P&O van Talis.

Blijvend koers houden

Elk astronautencrew heeft een piloot die het ruimteschip op koers houdt. Cruciaal in de teamtraining Mission Ready is het aanwijzen van één of twee piloten die het geleerde levend houden in het team. Zij bewaken processen en introduceren manieren om de onderlinge samenhang  te bevorderen. Zij krijgen een extra training.

Wat levert de teamtraining Mission Ready op?

Ervaringsgericht

Mission Ready heeft twee delen. Het eerste deel is de basis. Het team krijgt de handvatten om op een inclusieve manier met elkaar samen te werken. Het is gebaseerd op de methodiek Respectful Confrontation van Joe Weston, die dit o.a. bij NASA in Houston al 10 jaar op rij geeft. Alle belangrijke facetten van communicatie worden daarin fysiek voelbaar gemaakt. Dat zorgt er voor dat het niet alleen cognitief onthouden wordt, maar ook in het lichaam.

Praktisch

Het tweede deel wordt door het team zelf ingevuld. Daarin komen de lopende problemen op tafel. Men krijgt de ruimte om zich uit te spreken en vervolgens te zoeken naar oplossingen die gedragen worden. Er wordt een actieplan opgesteld dat daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Concreet en praktisch!

De te behalen resultaten van de teamtraining Mission Ready zijn:

 • tijdwinst, waardoor deadlines worden gehaald
 • kostenbesparing doordat er minder mis gaat
 • meer onderlinge verbondenheid en waardering
 • creatievere oplossingen
 • minder ziekteverzuim
 • meer werkplezier

Dat bespaart een hoop geld, tijd en verlicht de werkdruk!

“Nu, meer dan een jaar later wordt nog regelmatig over de training gesproken en worden voorbeelden aangehaald. Het was (en is nog steeds) een groot succes!” – Jorine de Witt, adviseur Bedrijfsvoering en P&O van Talis.

De teamtraining Mission Ready heeft een unieke opbouw.

×